Fáze úvěru VI.

Úrokové sazby řádných úvěrů ze stavebního spoření jsou pro všechny klienty stejné, zatímco úrokové sazby překlenovacích úvěrů se pohybují v určitém rozpětí (jedná se o podobný systém jako u hypotečních úvěrů). Jaká bude konkrétní sazba překlenovacího úvěru, pak ovlivňuje jednak bonita klienta, způsob zajištění, výše akontace, výše samotného úvěru a doba, která zbývá do přidělení řádného úvěru.

(more…)

Fáze úvěru V.

V daňovém přiznání si můžete u daně z příjmu odečíst úroky z úvěru zaplacené za daný rok. Potvrzení pro daňový úřad vám vyhotoví a zašle sama stavební spořitelna.

(more…)

Fáze úvěru IV.

Pro přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření je potřeba spořit nejméně dva roky.

Dnes již u všech stavebních spořitelen stačí naspořit jen 40 % z cílové částky, abyste mohli dostat zbylých 60 % v podobě úvěru. Například u cílové částky 300.000 Kč takto stačí naspořit jen 120.000 Kč, abyste získali úvěr 180.000 Kč.

(more…)

Fáze úvěru III.

Pokud je účastníkem spoření fyzická osoba, výnosy ze stavebního spoření se nedaní. Právnické osoby ovšem tuto výhodu nemají a výnosy se jim zdaňují.

(more…)

Fáze úvěru II.

Smlouvu o stavebním spoření je možné vypovědět i dříve než po šesti letech spoření, nezbytných pro připsání státní podpory. V takovém případě však nejenže přijdete o celou státní podporu, ale zaplatíte také poplatek za předčasné ukončení smluvního vztahu.

(more…)

Fáze úvěru


Ve stavebním spoření nemusíte jen spořit, můžete také požádat o úvěr. Pokud budete mít zájem o klasický úvěr ze stavebního spoření, musíte ze zákona nejprve spořit minimálně dva roky. Pro přidělení úvěru pak musíte splnit i další podmínky, které si každá spořitelna stanovuje individuálně. Jde především o naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité hodnoty hodnotícího čísla a předložení důkazů o dostatečné bonitě klienta, příp. zajištění úvěru. Úvěr může být (na rozdíl od částky získané pouze spořením) použit pouze na bytové potřeby a toto použití musí být řádně prokázáno.

(more…)

Fáze spoření III.

Poplatky ve fázi spoření. Platíte za uzavření smlouvy o stavebním spoření (1 % z cílové částky). Během spoření pak platíte za vedení účtu v řádu stovek korun ročně (kolem 300,- Kč ročně).

(more…)

Fáze spoření II.

Smlouvu o stavebním spoření je možné vypovědět i dříve než po šesti letech spoření, nezbytných pro připsání státní podpory. V takovém případě však nejenže přijdete o celou státní podporu, ale zaplatíte také poplatek za předčasné ukončení smluvního vztahu.

(more…)

Fáze spoření


V období spoření posíláte na svůj účet u stavební spořitelny pravidelné úložky, které jste si smluvily při sjednání smlouvy (měsíčně, půlročně, ročně) nebo nepravidelné (na účet lze kdykoliv vložit jakoukoliv částku. Úložky jsou průběžně úročeny úrokovou sazbou z vkladů a jednou ročně je k nim připisována státní podpora.

(more…)

Stavební spoření

Stavební spoření je státem podporovaný produkt. V České republice vzniklo za účelem podpory řešení bydlení občanů. V jeho rámci můžete spořit, požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a můžete také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

(more…)